28 февраля 2018 г.

Šobrīd pieteikto filmu un klipu saraksts


19-00 Festivāla atklāšana, svētku uzruna utt..:-).
19-15 «TransKamčatka-2016» - 12min, filma par kalnu pārgājienu 
    Kamčatkā, autors – Sergejs Marenko, Harkova, Ukraina
19-30 «Polārās zivis» - 2min, filma par jūras kajakingu Vladivastokā, 
    autors – Arkādijs Judakovs, Vladivastoka, Krievija
19-35 «Altiplano Recepte» - 11min,  filma par velo-pārgājienu Dienvid 
    Amerikā, autors – Anstasija Jangirova, Maskava, Krievija
19-50 «Trīs un Aļa-Arča» – 4min, klips par kalnu pārgājienu Kirgizstānā, 
    autors – Vladimirs Stepanovs, Rīga, Latvija
 19-55 «Nepāliešu pirksti» - 16min, filma par katamāru braucienu 
   Nepālā, autors – Pjotrs Sterlikov, Maskava, Krievija
20-10 «Romāns ar pelēko zīlīti» - 9min, filma par pārsteidzošu draudzību 
   starp cilvēku un putnu, autors – Jurijs Kotovois, St.Pēterburga, 
   Krievija  

Pārtraukums 40min

21-00 «Tava pasaule» - 3min, klips par braucienu ar katamarāniem, 
   autors – Leonīds Zenkins, Prokopjevska, Krievija
21-05 «Perimetrs» - 11min, filma par ceļojumu apkārt Latvijai ar 
   riteņiem, autors – Kirils Kunicisn, Rīga, Latvija 
21-20 «Muksu, Tajikistan» - 32min, filma par kajakeru ekspedīciju 
   Tadžikistānā Tomasa Mārnica vadībā, autors – Olaf Obsommer, Vācija
21-55 «5642 metri piedzīvojumu» - 5min, klips par uzkāpšanu Elbrusā, 
   autors – Dmitrijs Kosarevs, Kirov, Krievija 
22-00 «Āfrika, Uganda» - 4min, klips par rodeo kajakingu Ugandā, 
   autors – Grigorijs Ergins, St.Pēterburga, Krievija  
22-05 «OMG!» – 4min, klips par jūras kajakiem, ASV


Pārtraukums 20-30 min.

22-35 Festivāla rezultātu apkopošana. Uzvarētāju apbalvošana, 
   skatītāju loterija.
22-50 Festivāla beigas.


Расписание фильмов и клипов, заявленных на данный момент


19-00 Открытие фестиваля, тронная речь и т.д.:-).
19-15 «ТрансКамчатка-2016» - 12мин, фильм о горном походе 
   на Камчатку, автор - Сергей Моренко, Харьков, Украина.
19-3«Полярные рыбы» – 2минклип о морском каякинге во 
   Владивостоке, автор - Аркадий Юдаков, Владивосток, Россия. 
19-35 «Рецепт Альтиплано» - 11мин, фильм о вело-походе по 
   Южной Америке, автор - Анастасия Янгирова, Москва, Россия.  
19-50 «Трое и Ала-Арча» – 4мин, клип о горном походе в 
   Киргизстане, автор - Владимир Степанов, Rīga, Latvija.
19-55 «Пальцы непальцев» - 16мин, фильм о сплаве на 
   катамаранах в Непале, автор - Пётр Стерликов, Москва, Россия.
20-10 «Роман с Гаичкой» - 9мин, фильм об удивительной 
   дружбе человека и птицы, автор - Юрий Котовой, С-Петербург, 
   Россия. 

Перерыв 40 мин.

21-00 «Твой мир» - 3мин, клип о сплаве на катамаранах, автор - 
   Леонид Зенкин, Прокопьевск, Россия. 
21-05 «Периметр» - 11мин, фильм о велопутешествии вокруг 
   Латвии, автор - Кирилл Куницин, Riga, Latvija.
21-2«Muksu, Tajikistan» - 32мин, фильм об экспедиции 
   каякеров под руководством Томаса Марница в Таджикистане, 
   автор - Olaf Obsommer, Germany. 
21-55 «5642 метра приключений» - 5мин, клип о восхождении 
   на Эльбрус, автор – Дмитрий Косарев, Киров, Россия.
22-00 «Африка, Уганда» - 3мин, клип о родео каякинге на 
   Белом Ниле в Уганде, автор - Григорий Ергин, С-Петербург, 
   Россия. 
22-05 «OMG!» 4мин, клип о морских каяках, США
22-10 «Candi Tho - 2» - 4мин, горные лыжи, спецэффекты, 
   Internet.

Перерыв 20 мин.

22-35 Подведение итогов фестиваля. Награждение победителей и призёров. Лотерея зрителей.
22-50 Окончание фестиваля.

5 февраля 2018 г.

Анонс

Уважаемые водники, горники, альпинисты, спелеологи, велосипедисты, парапланерасты J, туристы-экстремалы всех мастей и прочие любители путешествий!
С удовольствием приглашаем вас на 15-й рижский международный открытый фестиваль туристического и приключенческого видео VideoFest-2018!
Фестиваль состоится 7. марта (среда) по адресу A.Čaka ielā 67/69 (Театр ОСА - Общество Свободных Актёров). Карта приведена ниже. Начало – в 19-00.
Проезд на общественном транспорте – остановка Matīsa iela(по правой стороне, если ехать в сторону вокзала). Для автомобилистов рядом есть небольшая парковка на ул.Матиса.

В программе фестиваля – лучшие фильмы прошедшего сезона от авторов из Латвии, Эстонии, России, Германии, Украины и много ещё откуда. Короткие динамичные клипы, сюжетные, философские и видовые фильмы, велосипедная кругосветка по Латвии, и даже фильм о дружбе-доверии-любви человека и птицы!
Премьера в Латвии нового документального фильма Олафа Обсоммера (Германия) об экспедиции в Таджикистане команды каякеров Адидас.
Представлены различные виды туризма (водный, горный, вело и др.) и различные регионы путешествий (Кавказ, Непал, Южная Америка, Таджикистан, Киргизстан, Камчатка, Латвия и др.).

В программе предусмотрена лотерея зрителей, перерыв-буфет, фото-сушка и много интересного.


Ждём вас на VideoFest-e!Anons

Cienījamie ūdens, kalnu mīlētāji, alpīnisti, speleologi, velosipēdisti, paraplānisti visu veidu tūristi-ekstrēmisti un citi ceļojumu mīļotāji!
Ar prieku aicinājm Jūs uz 15. Rīgas starptautisko atvērto tūrisma un piedzīvojumu video festivālu VideoFest-2018! Festivāls norisināsies 7.martā (trešdiena), A.Čaka ielā 67/69 (Brīvo aktieru sabiedrības teātra telpās). Karte atrodama zemāk. Pasākuma sākums 19.00.
Nokļūšanas ar sabiedrisko transportu – pietura „Matīsa iela” (labajā pusē, ja braucat stacijas virzienā). Automašīnu īpašniekiem – ir neliela stāvvieta Matīsa ielā.

Festivāla programmā – iepriekšējās sezonas labākās filmas no Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Vācijas un daudzu citu valstu autoriem. Īsi, dinamiski klipi, ar sižetu, filosofiski, dabas skatiem, par velo ceļojumu apkārt Latvijai, un pat filma par draudzību-uzticību-mīlestību starp cilvēku un putnu!
Olafa Obsomera (Vācija) jaunās dokumentālās filmas pirmizrāde Latvijā par Adidas kajakeru komandas ekspedīciju Tadžikistanā.
Tiks parādīti dažādi tūrisma veidi (ūdens, kalnu, velo un citi) un visdažādākie ceļojumu reģioni (Kaukāzs, Nepāla, Dienvidamerika, Tadžikistāna, Kirgizstāna, Kamčatka, Latvija u.c.).

Programmā paredzēta skatītāju loterija, starpbrīdis – bufetes apmeklējums, foto-žāvētava un daudz kas cits interesants.Gaidām Jūs VideoFest-ā!